تفاهم نامه های دانشگاه شیراز

 • عقد تفاهم­نامه همکاری­ با دانشگاه­ها و موسسات بین­ المللی:

دانشگاه شیراز به منظور افزایش مراودات علمی و بین­ المللی اقدام به امضای تفاهم­نامه با دانشگاه­های مختلف جهان برای بهره­ گیری بهتر از امکانات، ظرفیت­ها و توانایی­های بالقوه دانشگاه­ها جهت رفع نیازهای جامعه و دانشگاه نموده است.

مهمترین عناوین تفاهم­نامه­ های عقد شده به شرح زیر است:

 • تبادل دانشجو و اعضای هیئت علمی و دانشمندان،
 • ایجاد کارگاه­های آموزشی،
 •  ایراد سخنرانی­های علمی،
 • بسط و توسعه علایق دوجانبه،
 • انجام تحقیقات علمی و پژوهشی و آموزشی در دانشگاه­های مبدا و مقصد و
 •  ایجاد زمینه­ برای فعالیت­های کلی و پروژه­های تحقیقاتی

در سال ­های اخیر تعداد تفاهم­نامه ­های منعقد شده رشد بسزایی داشته است. تمامی تفاهم نامه­ ها به منظور بررسی و استفاده در وبسایت روابط بین ­الملل به آدرس suiro.shirazu.ac.ir موجود می­باشد.

مراحل عقد تفاهم­نامه به شرح زیر می­باشد:

 1. هماهنگی با روابط بین ­الملل به منظور تایید دانشگاه یا موسسه خارجی مورد نظر
 2. دریافت نمونه تفاهم­نامه مصوب دانشگاه شیراز (تصویر پیوست) و ارسال به دانشگاه مقصد (در صورت استفاده از متون دیگر به منظور عقد تفاهم­نامه، نیاز به تایید متن در دانشگاه شیراز و وزارت علوم می­باشد. لذا حداقل 2 ماه نیاز به بررسی و تصویب خواهد داشت)
 3. تکمیل بندهای تفاهم­نامه توسط دانشگاه خارجی و دانشگاه شیراز
 4. تعیین افراد امضا کننده تفاهم­نامه در دو دانشگاه (می­بایست طرفین امضا کننده در یک سطح مدیریتی قرار داشته باشند.)
 5. تعیین زمان و مکان امضای تفاهم­نامه (حضوری و یا الکترونیکی)
 6. امضای تفاهم­نامه در دو نسخه
 7. تحویل اصل تفاهم­نامه به روابط بین ­الملل دانشگاه شیراز
 8. قرار گرفتن تفاهم­نامه در وبسایت روابط بین ­الملل دانشگاه شیراز

 

 

لیست تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه های کشورهای جهان

کشور

ردیف

دانشگاه

وب سایت

Afghanistan

1

Herat University

https://hu.edu.af/en

Australia

 

2

Curtin University

https://www.curtin.edu.au/

3

Western Sydney University

https://www.westernsydney.edu.au/

4

Monash University

https://www.monash.edu/

Brazil

5

University of Brasilia

http://www.unb.br/

Canada

6

University of Waterloo

 

https://uwaterloo.ca/

China

7

University of Science and Technology of China

https://en.ustc.edu.cn/

8

Xinjiang University

 

 

 

http://www.xju.edu.cn/

Cyprus

 

9

Cyprus International University

https://www.ciu.edu.tr/

10

University of Nicosia

https://www.unic.ac.cy/

France

11

University of Grenoble Alpes

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

12

Grenoble Institute of Technology

http://www.grenoble-inp.fr/

13

IFP School

https://www.ifp-school.com/

14

Beicip - Franlab

 

15

University of Poitiers

https://www.univ-poitiers.fr/en/

Germany

16

Neu-Ulm university of Applied Sciences

https://www.hs-neu-ulm.de/

17

the Center for Religious Studies, Ruhr-University

https://ceres.rub.de/en/

18

Neu-Ulm University of Applied Sciences

https://www.hs-neu-ulm.de/

19

Ludwig-Maximilians-University Munich

http://www.en.uni-muenchen.de/index.html

20

University of Passau

https://www.uni-passau.de/

21

Technische Universitat Dresden

https://tu-dresden.de/

22

State Museum of Natural History of Braunschweig

https://www.braunschweig.de/english/culture/museum/naturhistorisches.php

23

Philipps University of Marburg

https://www.uni-marburg.de/en

24

Freie Universitat Berlin (Institute of Geological Science)

https://www.fu-berlin.de/en/einrichtungen/fachbereiche/fb/geowiss/geol/index.html

25

University of Duisburg- Essen

https://www.uni-due.de/en/

26

University of Freiburg

http://www.uni-freiburg.de/

27

University of Wuppertal

https://www.uni-wuppertal.de/

28

University of Vechta

https://www.uni-vechta.de/home/

29

Neu-Ulm university of Applied Sciences

https://www.hs-neu-ulm.de/en/home/

30

The University of Rostock

https://www.uni-rostock.de/en/

Georgia

31

University of Georgia

https://www.uga.edu/

Hungry

32

Budapest University of Technology and Economics

https://www.bme.hu/?language=en

33

Eötvös Loránd University

https://www.elte.hu/en/

34

University in Kaposvár

http://www.english.ke.hu/

India

35

GLA University

https://www.gla.ac.in/

Indonesia

36

University of Sumatera Utara

https://www.usu.ac.id/id/

Iraq

37

The University of Information Technology and Communications

http://www.uoitc.edu.iq/

38

University of Baghdad

 

https://en.uobaghdad.edu.iq/

39

Thiqar University

 

https://utq.edu.iq/

Italy

40

Universita ca foscari venezia

https://www.unive.it/

41

University of Milan

https://www.unimi.it/

42

International Center for Realistic Astrophysics Network

http://www.icra.it/

43

University of Rome"La Sapienza"

https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home

44

University of Sassari

https://www.uniss.it/

45

University of Catania

https://www.unict.it/en

Japan

46

Graduate School of Language & Culture/School of Foreign Studies, Osaka University

http://www1.lang.osaka-u.ac.jp/en/

47

Osaka University

https://www.osaka-u.ac.jp/en

48

Hiroshima University

https://www.hiroshima-u.ac.jp/en

49

Tohoku University

http://www.tohoku.ac.jp/en/

Kuwait

50

Kuwait University

http://kuweb.ku.edu.kw/ku/index.htm

Malaysia

51

University Sains Malaysia

https://www.usm.my/

Pakistan

52

University of Karachi

http://www.uok.edu.pk/

Romania

53

Ovidius University of Constanta

http://en.univ-ovidius.ro/

Russia

54

Russian Academy of Sciences

http://www.ras.ru/

55

Altai State University

https://www.asu.ru/en/

56

Lomonosov Moscow State University

https://www.msu.ru/en/

57

Moscow Aviation Institute

https://en.mai.ru/

58

Moscow Institute of Physics and Technology

https://mipt.ru/

Spain

59

Alliance of 4 universities of Spain (Autónoma University of Madrid, Universidad Carlos III, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra)

https://www.uam.es/UAM/(en)-Alianza-4-Universidades/1242665130000.htm?language=en&nodepath=Alliance%204%20Universities

60

University of Salamanca

https://www.usal.es/

Turkey

61

Kirikkale University

https://kku.edu.tr/Anasayfa

62

Istanbul University

https://www.istanbul.edu.tr/en/_

63

Gazi Osman Passa University

https://www.gop.edu.tr/Default.aspx?d=en-US

64

Istanbul Aydin University

https://www.aydin.edu.tr/en-us/Pages/default.aspx

United States

65

Kansas State University

https://www.k-state.edu/

Uzbekistan

66

Termez State University

https://www.4icu.org/reviews/universities-english/11921.html