تفاهم نامه های دانشگاه شیراز

 • عقد تفاهم­نامه همکاری­ با دانشگاه­ها و موسسات بین­ المللی:

دانشگاه شیراز به منظور افزایش مراودات علمی و بین­ المللی اقدام به امضای تفاهم­نامه با دانشگاه­های مختلف جهان برای بهره­ گیری بهتر از امکانات، ظرفیت­ها و توانایی­های بالقوه دانشگاه­ها جهت رفع نیازهای جامعه و دانشگاه نموده است.

مهمترین عناوین تفاهم­نامه­ های عقد شده به شرح زیر است:

 • تبادل دانشجو و اعضای هیئت علمی و دانشمندان،
 • ایجاد کارگاه­های آموزشی،
 •  ایراد سخنرانی­های علمی،
 • بسط و توسعه علایق دوجانبه،
 • انجام تحقیقات علمی و پژوهشی و آموزشی در دانشگاه­های مبدا و مقصد و
 •  ایجاد زمینه­ برای فعالیت­های کلی و پروژه­های تحقیقاتی

در سال ­های اخیر تعداد تفاهم­نامه ­های منعقد شده رشد بسزایی داشته است. 

مراحل عقد تفاهم­نامه به شرح زیر می­باشد:

 1. هماهنگی با روابط بین ­الملل به منظور تایید دانشگاه یا موسسه خارجی مورد نظر
 2. دریافت نمونه تفاهم­نامه مصوب دانشگاه شیراز (تصویر پیوست) و ارسال به دانشگاه مقصد (در صورت استفاده از متون دیگر به منظور عقد تفاهم­نامه، نیاز به تایید متن در دانشگاه شیراز و وزارت علوم می­باشد. لذا حداقل 2 ماه نیاز به بررسی و تصویب خواهد داشت)
 3. تکمیل بندهای تفاهم­نامه توسط دانشگاه خارجی و دانشگاه شیراز
 4. تعیین افراد امضا کننده تفاهم­نامه در دو دانشگاه (می­بایست طرفین امضا کننده در یک سطح مدیریتی قرار داشته باشند.)
 5. تعیین زمان و مکان امضای تفاهم­نامه (حضوری و یا الکترونیکی)
 6. امضای تفاهم­نامه در دو نسخه
 7. تحویل اصل تفاهم­نامه به روابط بین ­الملل دانشگاه شیراز
 8. قرار گرفتن تفاهم­نامه در وبسایت روابط بین ­الملل دانشگاه شیراز

 

لیست تفاهم نامه های منعقد شده با دانشگاه های خارجی