شرایط متقاضیان ادامه تحصیل:

شرایط عمومی:

 • به همراه داشتن گذرنامه معتبر خارجی(نداشتن تابعیت ایرانی شخص مربوطه)
 • موافقت سازمان امور دانشجویان مبنی بر نداشتن هیچ گونه منع قانونی برای ادامه تحصیل شخص در دانشگاه مربوطه(اخذ موافقت بعداز تکمیل فرم پذیرش تحصیلی در تارنمای سازمان و سامانه دانشجویان غیر ایرانی)
 • موافقت سازمان امور دانشجویان مبنی بر داشتن صلاحیت عمومی شخص  مربوطه( مکاتبه و اخذ تایید از مراجع ذی صلاح طبق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران)

شرایط اختصاصی:

 • به همراه داشتن آخرین مدرک تحصیلی (گواهینامه پایان دوره تحصیلی) اخذ شده از کشور تبعه به همراه لیست کامل ریز نمرات مقطع جهت اخذ پذیرش در مقطع بالاتر.
 • تمام مدارک مورد نظر(گواهینامه پایان دوره تحصیل و لیست ریزنمرات)باید در سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بصورت ترجمه شده به فارسی و انگلیسی برابر اصل ومورد تایید قرار گیرد.
 • پذیرش متقاضی ادامه تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی بعد از موافقت معاونت آموزشی و سپس گروه مربوطه در دانشکده مربوطه انجام می گیرد. اخذ موافقت گروه وانجام مصاحبه و تعیین استاد راهنما برای متقاضیان مقطع دکتری الزامی می باشد.
 • قبل از ورود به دانشکده وتحصیل در رشته مورد نظر گذراندن یک دوره شش ماهه آموزش زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی الزامی می باشد. در مواردی که متقاضی درخواست آموزش به زبان انگلیسی را دارد، بعد از انجام مصاحبه (ارزشیابی سطح زبان متقاضی)و تایید گروه موافقت انجام می گیرد.

 

مدارک مورد نظر:

 • ورود متقاضی به تارنمای سازمان امور دانشجویان وتکمیل فرم درخواست پذیرش تحصیلی
 • www.saorg.ir
 • اراِئه اصل  و رو گرفت از مدارک تحصیلی( گواهینامه پایان دوره به همراه ریزنمرات)
 • ارائه گذرنامه معتبر(اصل گذرنامه) و رو گرفت از صفحه نخست و صفحه آخرین روادید ورود به کشور
 • عکس رنگی پرسنلی
 •   برای دریافت اطلاعات بیشتر  اینجا  کلیک کنید.
 •